Volwassenen

1. Persoonlijke ontwikkeling en welzijn

“The appearance and conscious self-control of the listening posture leads to the desired calm so that the heart’s ear opens” — prof. Alfred Tomatis

Zowel thuis als op het werk hebben we vaak te maken met spanningen, die onsdoorgaans veel energie kosten. Wanneer deze perioden van stress lang aanhouden, raken we moe en zelfs uitgeput. Voor je het in de gaten hebt, zit je tegen een burn-out aan.
Vaak voel je je tekortschieten, omdat het niet meer lukt om de ideale werknemer, partner of ouder te zijn.
Dat roept veelal gevoelens van depressiviteit of angst op met mogelijk psychosomatische problemen, slaapstoornissen of verstijven van de ruggengraat als gevolg.
Bij emotionele shocks of langdurige stress bouwen onze hersenen een beschermingsmechanisme op dat het gezond functioneren kan belemmeren.

Het stimuleren van onze hersenen door Tomatis-training geeft ons ontspanning en energie. Het oor is als het ware een dynamo voor onze hersenen.
Zo wordt de psychische en fysieke balans hersteld of verbeterd en kun je de uitdagingen en beproevingen van het leven beter aan.
Dit is wat je bereikt met de Tomatis-luistertraining van Ear & Mind:

  beter slapen–  verbeterde eetlust–  grotere levenslust–  verbetering van communicatie met mensen om ons heen–  verhoogde concentratie–  beter geheugen–  grotere vitaliteit–  groter zelfvertrouwen–  verbetering creativiteit

OORSUIZINGEN (TINNITUS)

tinitus-ear-en-mind

Oorsuizingen en/of tinnitus komt voor bij jong en oud.
Oorsuizingen ontstaat als de spieren in het middenoor moe worden of beschadigd zijn. Je hoort dan geluiden van binnenuit.
Bij het ouder worden gaan oorsuizingen vaak samen met een terugval in de hoge geluidsfrequenties.
 Helaas hebben ook veel dertigers en veertigers er last van, het gaat dan vrijwel zonder uitzondering om mensen met een stressvolle baan. 
Het is dan ook geen toeval dat oorsuizingen vaak worden gekoppeld aan hoge bloeddruk en stress.
Na een geluidstrauma kan ook oorsuizen optreden.

Door de Tomatis-luistertraining van Ear & Mind te volgen kan er herstel optreden. We trainen het oor om zich weer op te laden, waarbij hoge frequenties opnieuw in het gehoor kunnen worden opgenomen. Dat geeft verlichting aan de innerlijke spanning en de controle over de oorsuizingen verbeterd.

AANDACHTSVERLIES

aandachtsverlies-stress-ear-en-mind

Aandacht is de capaciteit om bewust een externe gebeurtenis of een gedachte te selecteren en vast te houden.

Aandachtsstoornissen vormen een zware belasting bij ons dagelijks functioneren.
Volwassenen met een dergelijke stoornis kunnen zich onvoldoende concentreren, zelfs bij een routineklus of een vertrouwde taak die slechts een minimum aan intellectuele inspanning vraagt.

 

 

 

 

PROBLEMEN MET COMMUNICATIE

problemen-met-communiceren-ear-en-mind

Wie overgevoelig is voor harde geluiden, ervaart veel stoornissen in communicatie. Wat hardere geluiden leiden al gauw tot hevige reacties. 
Vooral op het werk kan dat belastend of vermoeiend zijn doordat een hoger geluidsniveau daar lang niet altijd valt te vermijden.

Een goede communicatie veruit een goede luisterhouding en dit wordt bepaald door de mate waarin wij kunnen verwerken wat we horen.

Let wel, goed kunnen horen is niet noodzakelijkerwijs een goede luisterhouding. 

Door specifiek bezig met de opvang en de geluidsemissie, werkt Ear & Mindtraining positief en effectief op communicatie.

TAALPROBLEMEN - STOTTEREN

stotteren-taal-problemen-ear-en-mind

Volwassenen kunnen ook in stilte lijden aan een breed scala van leerproblemen. Zoals bij dislexie, lees-schrijfproblemen.  De luistertraining traint het brein om zich compenserende strategieën eigen te maken die leerproblemen en taalstoornissen herstellen. De problemen verdwijnen dus niet, maar je kunt er door de training wel effectiever mee omgaan.

Bij stotteren trainen we vooral veel met timing van het luisteren naar de eigen spraak. Dat gebeurt enerzijds door veel te trainen op het spraak-motorische vlak en anderzijds door het faciliteren van een gezonde rechteroordominantie.

 

 

 

VLOT EEN VREEMDE TAAL LEREN

vreemde-taal-leren-ear-en-mind

“We can only speak a language well when we hear it well,
in other words when we can analyze the sounds and recognize the rhythm of the linguistic melody — prof. Alfred Tomatis”

Tijdens de taalontwikkeling leert een kind onderscheid te maken tussen de fonetische elementen die bij de moedertaal horen en welke niet.  Zo heeft iedere taal zijn eigen specifieke eigenschappen waaraan het oor zich aanpast.

In elk deel van de wereld en in elk land horen mensen op een andere manier. De Fransen bijvoorbeeld gebruiken voornamelijk frequenties tussen de 1.000 en 2.000 Hertz, terwijl de Engelsen hoofdzakelijk frequenties tussen de 2.000 en 12.000 Hertz gebruiken. Het is dan ook geen verrassing dat het voor de Fransen heel moeilijk is om de Engelse taal onder de knie te krijgen, en voor de Engelsen om Frans te leren.

Als we een taal beter horen, gaan we die taal beter spreken. Aanleg hebben voor talen betekent in feite aanleg hebben om te luisteren. Door het luisteren naar een bepaalde taal met behulp van de Mozart-Brain-Activator kunnen we een definitieve taalintegratie bereiken.

ONDERSTEUNING BIJ DE ZWANGERSCHAP

ondersteuning-bij-de-zwangerschap-ear-en-mind

“Our heart breathes through the ear” — prof. Alfred Tomatis

Een ongeboren kind deelt in het hele arsenaal aan affectieve en emotionele toestanden die de moeder beleeft, – zowel de negatieve als de positieve.
Het is van belang dat de toekomstige moeder in deze uitzonderlijke periode de best mogelijke voorwaarden van ontspanning en rust ervaart.
Tijdens de zwangerschap neemt de foetus de moederstem waar. Deze vormt dus een affectief geluid, belangrijk voor de lichamelijke en psychische ontwikkeling van het kind.

 

 

 

 

 

 

 

2. (Re)vitaliseren

“For the brain, there are neither holidays nor retirement” — prof. Alfred Tomatis

 

20% van de Europese bevolking is 60 jaar of ouder. Veel mensen kunnen na een actief (beroeps)leven genieten van ontspanning en nieuwe uitdagingen. Daarbij blijft communicatie met de buitenwereld onverminderd noodzakelijk. Het belang van dagelijkse verzorging van het lichaam met voeding en beweging is al ingeburgerd, maar velen beseffen niet dat training van de hersenen minstens zo belangrijk is. Stimulatie van het oor leidt altijd tot verhoging van de mentale vitaliteit, mobiliteit en creativiteit. Zo verlopen sociale contacten en betrokkenheid 
bij de maatschappij veel vlotter.

 

BETER HOREN ONDANKS GEHOORBESCHADIGING

gehoorbeschadiging-ear-en-mind

Een gehoorbeschadiging kun je niet ongedaan laten maken, maar je kunt wel verbeteringen ervaren na Ear & Mind-luistertraining.
Je hebt de indruk dat je beter hoort, maar in werkelijkheid ben je beter in staat om te luisteren. 
Je kunt door het Tomatis-effect namelijk optimaal gebruikmaken van je (verminderde) gehoor. 
Ook zul je veelal minder hinder van geluid ervaren, doordat je beter in staat bent om je hiervoor af te schermen. 
Bovendien krijg je meer energie, waardoor je in staat bent om beter te functioneren. 

VERSTROOIDHEID - MINDER GOED GEHEUGEN

geheugenverlies-ear-en-mind

Sommige mensen hebben moeite te begrijpen wat er wordt bedoeld, ondanks een normaal IQ. Het kwartje valt niet of met vertraging. Dit probleem kan voorkomen bij mensen op latere leeftijd maar ook bij jongeren met of zonder gehoorproblemen.
Door luistertraining stimuleren we het rechteroor de kortste weg naar ons geheugencentrum, zo wordt de informatie vlot en efficient verwerkt.
Het Tomatis-effect verrast de hersenen zodat deze wakker en attent blijven. De Ear & Mind-training geeft naast  stimulatie ook een zeer positief effect op selectieve aandacht.

 

 

MOEILIJK BEWEGEN

moeilijk-bewegen-ear-en-mind-luistertraining

Psychomotorische problemen ontstaan vaak ’van nature’ met de tijd. Ze kunnen zich voordoen bij bijvoorbeeld wandelen, lopen of springen, of bij het tappen van een ritme met de voet of met de vingers.

Deze stoornissen hinderen een goede coördinatie, zijn heel vermoeiend doordat we extra alert zijn Hierdoor wordt de luisterhouding te gespannen en raken we steeds vermoeider, wat de coördinatie ondermijnt.
Door te werken aan een goede luisterhouding en het weer opladen van energie, ondersteun je beweeglijkheid.

EVENWICHTSSTOORNISSEN - ZIEKTE VAN MENIERE

tinnitus ear en mind luistertraining

Samen met verschillende andere delen van de hersenen speelt het evenwichtsorgaan een belangrijke rol in de controle van coördinatie en ritme, psychomotoriek en vorming van het lichaamsschema.

De Tomatis-training van Ear & Mind heeft een directe invloed op ons evenwichtsorgaan, het middenoor wordt weer aan het werk gezet zodat geluiden beter worden gefilterd bij alle andere frequentiegebieden. 

Daardoor wordt het weer mogelijk om op een aangename manier deel te nemen in de communicatie.

Een luistertraining voor jou?

Een gezonde geest in een gezond lichaam! Het oor is het belangrijkste orgaan voor de overdracht van steeds wisselende berichten en geluiden. In de Ear & Mind-training draait alles om het functioneren van ons oor. Veel volwassenen hebben baat bij deze training. Neem contact op of verstuur hieronder een aanvraag.