Voor Kinderen

Ear & Mind-therapie kan kinderen vooruithelpen bij tal van problemen en stoornissen:

1. Omgaan met leermoeilijkheden en taalstoornissen

Een reeks van leerproblemen kan de gezonde ontwikkeling van kinderen belemmeren. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van een gebrek aan intelligentie of ongunstige sociaaleconomische omstandigheden, of zelfs van psycho-affectieve factoren. Maar soms hebben leerproblemen een neurobiologische oorsprong door prenatale ontwikkelingsproblemen.

Enkele voorbeelden van deze leerproblemen:

  • Dyslexie: leesmoeilijkheden
  • Dysorthographia: de relatie van geluiden op geschreven letters
  • Dyspraxia: het gebruik en de coördinatie van geleerde gebaren
  • Dysfasie (voor gesproken taal)
  • Dyscalculie (betreffende wiskundige functies en cijfers)Een goed luisterend oor is een onmisbare brug naar het leren van taal.
    Zowel lezen als schrijven vereist dat we een grafisch symbool of teken kunnen associëren met een klank. Je moet in je hoofd kunnen horen wat je ziet. Zo ‘lezen we met onze oren’.

De Tomatis-luistertraining van Ear & Mind oefent ons brein in het onderscheiden en analyseren van geluiden en in het ontwikkelen van balans en coördinatie. Zo kunnen we ons compenserende strategieën eigen maken die leerproblemen en taalstoornissen herstellen.

leeproblemen-kinderen-luistertraining-ear-mind dyslexie

 

voor-kinderen-school-stotteren-luistertraining

2. Minder stotteren

Stotteren is vervelend, vooral voor kinderen. Op school kunnen zij er erg mee worden gepest, wat soms nog jaren later een flinke psychische impact heeft. De Ear & Mind-training kan het stotteren aanzienlijk verminderen.

Bij stotteren trainen we vooral veel met timing van het luisteren naar de eigen spraak. Dat gebeurt enerzijds door veel te trainen op het spraakmotorische vlak en anderzijds door het faciliteren van een gezonde rechter oordominantie.

 

3. Omgaan met aandachtsstoornissen AD(H)D

Kinderen met ADD en ADHD kunnen veelal niet bepalen uit welke richting een geluid komt. Ze zijn ook niet in staat om afzonderlijke geluiden te analyseren als er een grotere hoeveelheid geluid op hen afkomt.
Doordat zij luisteren met een vervorming moeten zij zich vergeleken met andere kinderen veel meer inspannen om anderen te verstaan en te begrijpen.

Het kind kan daardoor snel vermoeid raken en slechts korte perioden achtereen luisteren. Hoe goed het ook zijn best doet om goed te luisteren en zijn aandacht bij de les houden, vaak lukt dat toch niet. Er is dus sprake van onvermogen en de motivatie om te luisteren daalt.
Een dag op school is voor deze kinderen heel vermoeiend.

De Ear & Mind-training geeft naast cerebrale stimulatie ook een zeer positieve invloed op selectieve aandacht.
Het Tomatis-effect verrast de hersenen zodat deze wakker en attent blijven.

kind-adhd-add-luistertraining-ear-en-mind-tomatis-effect

psychomotorische-problemen-kind-ear-en-mind-luistertraining

4. Aanpak van psychomotorische problemen

Psychomotorische problemen ontstaan vaak met de tijd. Dat kan al op jonge leeftijd beginnen. We zien bijvoorbeeld dat kinderen ongecontroleerd lopen of springen, of dat zij moeilijk op één voet kunnen balanceren. Soms hebben ze bij het zwemmen moeite met het coördineren van hun armen en benen.

Gebrek aan coördinatie blijkt ook nogal eens verband te houden met een lichtere of zwaardere vorm van dyslexie.

Psychomotorische stoornissen zijn voor kinderen doorgaans erg vermoeiend omdat zij extra moeten opletten om zoveel mogelijk op te vangen. Hierdoor wordt hun luisterhouding te gespannen en raken ze steeds vermoeider.

Ear & Mind werkt aan een goede luisterhouding en aan het her-opladen van energie, wat een positief effect heeft op het welzijn van het kind.

 

 

 

5. Aanpak van een pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD)

Een pervasieve ontwikkelingsstoornis komt al vroeg in de kindertijd aan het licht. We zien dan ernstige moeilijkheden bij sociale interactie, cognitie en communicatie. Een kind dat lijdt aan een pervasieve ontwikkelingsstoornis kan zich maar moeilijk inleven in de intentie of emotionele staat van andere kinderen.

Tomatis heeft de doeltreffendheid van zijn therapie aangetoond bij kinderen en volwassenen met autisme en aanverwante gedragsstoornissen zoals het syndroom van Asperger. Daarin is de Tomatis-therapie één van de benaderingen om deze aandoeningen aan te pakken.

 

kind-luistertraining-pdd-pervasieve-ontwikkelingsstoornis-ear-mind

een-luistertraining-voor-jou-kind-problemen-oplossen

Een luistertraining voor jouw kind?


Een gezonde geest in een gezond lichaam! Het oor is het belangrijkste orgaan voor de overdracht van steeds wisselende berichten en geluiden. In de Ear & Mind-training draait alles om het functioneren van ons oor. Zowel kinderen als volwassenen kunnen veel profijt hebben van deze training.
 

OF