Luistertraining bij Ear & Mind

 

Intake & luistertest

De luistertraining start met kennismakingsgesprek met een psychologische luistertest: een uitgebreid onderzoek naar je luistervaardigheid. We meten je gehoordrempel via luchtgeleiding en botgeleiding en we beoordelen eventuele hoorfouten, het vermogen toonhoogten te onderscheiden, en je auditieve lateraliteit.

De resultaten van de test geven informatie over je

  • motoriek en evenwicht
  • het gedrag (emotionele teruggetrokkenheid, angsten, gebrekkig zelfbewustzijn, onrust,agressiviteit, welbevinden, evenwichtigheid)
  • analytisch gehoorvermogen (luisteren)
  • taalverwerking
  • concentratievermogen of verstrooidheid
  • neiging tot vermoeidheid of vitaliteit
  • aanleg tot depressie of dynamisme

Binnen al deze domeinen kan de luistertraining grote verbeteringen teweegbrengen.

In een uitgebreid gesprek geef ik op grond van de testresultaten een analyse van de mogelijke ontstaansgeschiedenis van je klachten, die wordt getoetst aan je eigen verhaal én je doel of vraag.

Kinderen komen tijdens deze eerste kennismaking – indien mogelijk – bij voorkeur met beide ouders.

luistertraining-ear-en-mind

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding op maat

Op basis van analyse en interpretatie van de luistertesten en afhankelijk van de gewenste doelen, stel ik een individueel trainingsprogramma op.

Terwijl je geniet van ontspannende muziek zet ik bepaalde frequenties doelgericht in om je luistervermogen en daarmee je functioneren te verbeteren.

 

luistertraining-begeleiding-op-maat

Evolutie & effect

Tijdens je luisterprogramma is er steeds bijsturing na het ‘lezen’ van nieuwe luistertesten. We leggen de grafieken van voor en na de luisterperiode naast elkaar en bespreken de veranderingen. Ook bekijken we wat je er zelf en wat je omgeving ervan merkt.

De rustpauzes tussen de luisterfasen zijn belangrijk voor de duurzame opname van nieuwe impulsen en doelgerichte verbeteringen. Ze moeten ook worden gezien als ‘postrijping’.

Hoe lang duurt je luistertraining?

Veel mensen hebben hardnekkige klachten die niet van vandaag op morgen zijn ontstaan. Het is dus begrijpelijk dat de behandeling ook de nodige tijd vereist. De therapie vraagt inspanningen en kan pas resultaat opleveren als je consequent luistert.

Moeder & kind

Kinderen worden begeleid door één of beide ouders. Aanvankelijk liefst door de moeder in verband met de nauwere band in de fase waarin de hoge geluidsfrequenties worden gefilterd. Het therapeutische effect wordt sterker als de ouders de luistertraining zelf beleven en zich daarin kunnen inleven. Om die reden kan een ouder kosteloos deelnemen aan bepaalde delen van de luistertraining.

Tijdens een luistersessie kunnen kind en ouders tot rust komen in een ingerichte stille ruimte. Ouders krijgen hier de kans om samen met hun kind een ontspannen en rustig moment te beleven. Er zijn puzzels, tekenspullen en ander materiaal om samen te genieten van de luistertraining.

luistertraining-ear-en-mind

 

 

Het luisterprogramma

 

Passieve fase

Het principe van de Tomatis-luistertherapie berust op het opnieuw doorlopen van de diverse fasen van de gehoorontwikkeling, om zo te komen tot een storingsvrije integratie van gehoor en evenwicht.

Daarbij speelt de Mozart-Brain-Activator een belangrijke rol: muziek van Mozart of gregoriaanse gezangen worden zodanig bewerkt dat ze de hersenen stimuleren en het netwerk van neuronen positief beïnvloeden.

Zo kunnen nieuwe manieren van horen en nieuwe communicatie- en gedragspatronen ontstaan.

Bij kinderen is het vaak effectiever om te werken met de stem van de moeder dan met muziek. Volgens Tomatis hoort de foetus in de baarmoeder in de eerste plaats de hoge frequenties uit de moederstem. Daarom worden eerst de diepe frequenties toenemend uit de muziek of de moederstem gefilterd. Lees hier meer over het Tomatis-effect.

 

luistertraining-begeleiding-op-maat

akoestische-fase-luisterprogramma-luistertraining

Na deze ‘akoestische repatriëring’ naar het prenatale gehoor, herhalen we het gehoor zoals in het moederlichaam. De muziek of de moederstem bevat frequenties hoger dan 6000/8000 Hertz. Deze fase waarin we de hoge frequenties filteren, kan bij kinderen psychische processen uitlokken. Zo kan het kind meer dan gewoonlijk verlangen naar de nabijheid van de moeder, of gedrag vertonen dat naar het leek al geruime tijd tot het verleden behoorde.

Akoestische geboorte

Naar analogie van de geboorte spreekt Tomatis over de ‘akoestische geboorte’ wanneer in de volgende fase de lage frequenties stapsgewijs weer worden opgenomen in de muziek of de stem en deze uiteindelijk ongefilterd – dus ‘normaal‘ – wordt gehoord. Dit proces komt neer op de overgang van de gefilterde akoestische waarnemingen in het vruchtwater van de baarmoeder naar de geluidsoverdracht in de lucht.

Actieve fase

Naast het beluisteren van al dan niet gefilterde geluiden, wordt via een microfoon ‘voorgelezen’ uit boeken, worden woorden of zinnen uitgesproken, of wordt er gezongen. Afhankelijk van de probleemstelling komen ook motorische oefeningen aan bod.

Voor wie is de luistertraining?

Een gezonde geest in een gezond lichaam! Het oor is het belangrijkste orgaan voor de overdracht van steeds wisselende berichten en geluiden. In de Ear & Mind-training draait alles om het functioneren van ons oor. Zowel kinderen als volwassenen kunnen veel profijt hebben van deze training.

voor-wie-luistertraining-luisterprogramma