“Niemand is dover, dan hij die niet luistert “

Luistertraining volgens prof. Tomatis

 

alfred-tomatis-luistertraining-ear-en-mind

“Ik hoor je wel maar ik versta je niet!”
“Roep niet zo!”
“Bij vele geluiden kan ik niet meer onderscheiden wat ik wel of niet moet horen.”
“Mijn kind heeft dyslexie. Is daar wat aan te doen?”
“Mijn juf vindt dat ik zo slecht luister.”
“Ik krijg het niet voor mekaar om mijn gedachten onder woorden te brengen.”
“Ik ben zo verstrooid.”
“Ik reageer altijd te laat en anderen zijn me vaak voor.”
“Ik heb het gevoel dat ik meer kan, maar weet niet hoe dit te realiseren”

Auditieve verwerkingsproblemen vormen een ernstige belemmering in het leerproces, in werksituaties en in het dagelijkse leven. De coördinatie tussen de twee hersenhelften speelt hierbij een belangrijke rol. Het oor functioneert letterlijk als een accu die onze hersenschors oplaadt. Het is de meest effectieve toegang tot de hersenschors en haar verbinding met het zenuwstelsel.

De Tomatis-training waarop Ear & Mind is gebaseerd is een luistertraining die je helpt om auditieve prikkels beter te verwerken. Daarmee kan de methode een uitkomst bieden bij auditieve verwerkingsproblemen. Ear & Mind-therapie kan je helpen om je niet langer afgesloten te voelen, informatie beter op te nemen en adequater te handelen in relatie tot anderen. Als volwassene kun je beter functioneren op je werk en in het dagelijks leven. Kinderen krijgen de kans om op hun eigen niveau te presteren.

luisteren-luistertraining-alfred-tomatis-ear-en-mind

Ear & Mind-therapie berust op het onderzoek en de bevindingen van de Franse kno-arts prof. Alfred A. Tomatis. De luistertraining (Ear) werkt op de blokkades in je waarneming door het stimuleren van de hersenen (Mind). Daarbij maken we gebruik van een Mozart-Brain-Activator. Via muziek, bewerkt door een ‘elektronisch oor’, leer je beter te luisteren naar de verschillende geluidsgebieden in plaats van ze alleen maar te horen.

alfred-tomatis-kno-arts-luistertraining-luister-programma-ear-en-mind

Het onderzoek van prof. Tomatis kent een aantal fundamentele principes:

  • Horen is niet hetzelfde als luisteren
  • Horen is passief ontvangen van klanken
  • Luisteren is het actief verwerken van de informatie die je ontvangt; dat roept verlangen optot communiceren
  • Het gebruik van je stem hangt samen met het gehoor. ‘Je spreekt zoals je hoort’
  • Onze hersenen hebben prikkels van de zintuigen nodig om de hersencellen te stimulerenen eventueel te reactiveren.
  • Het gehoor levert 90% van die sensorische stimulatie, omdat gehoorprikkels inwendig worden omgezet in stimulaties van de zenuwbanen en de hersencellen. ‘Het oor slaapt nooit’ Tomatis ontdekte dat een verandering in de hoor- of luistervaardigheden automatisch resulteert in veranderingen in de stem, het lichaam en de geest. De Wetenschappelijke Academie van Parijs heeft zijn ontdekkingen in 1957 wetenschappelijk geaccepteerd.

Neem hier contact met ons op.